01 Mart 2024

Ekologiya

Təbiət insanlara yaşamaq, qurub yaratmaq üçün bütün sərvətlər təmiz hava, su, torpaq, flora və faunanı, faydalı qazıntıları “səxavətlə” vermişdir. Qədim...