20 İyul 2024

TEZ GƏLDİ, GEC GETDİ TƏK MƏHƏBBƏTİM

SEVGİLİM ÖMRÜMÜN GÖZƏL GÜNLƏRİN,

GÖZƏL GƏNCLİYİMİ VERMİŞDİM SƏNƏ.

BAXÇAMDA AÇAN TƏR ÇİÇƏKLƏRİN,

DƏRİB ƏN TƏZƏSİN VERMİŞDİM SƏNƏ.

QƏLBİMDƏ, HİSSİMDƏ, DUYĞULARIMDA,

MƏNİM ƏN GÖZƏL, ARZULARIMDA.

SƏNƏ QARŞI OLAN,  UMUDLARIDA,

DE NƏLƏR VERMƏDİM, ƏZİZİM SƏNƏ.

SEVGİYLƏ YARANAN  GÜLÜŞLƏRİMİ,

BÜTÜN İSTƏYİMİ, NİYYƏTLƏRİMİ,

ALLAHIN VERDİYİ BU GƏNC ÖMRÜMÜ,

SORVUSUZ SUALSIZ, MƏN VERDİM SƏNƏ.

GEC OLACAĞ

Söz demişəm, sözə bağlı,

Gözə baxdım, gözə bağlı,

Bir yanıqlı, simə bağlı,

Mən dinlənsəm, gec olacaq.

Xəyalımla dolanırsan,

Xəlvət gizli boylanırsan,

Mən baxanda, sən qaçırsan,

Sən gələndə, gec olacağ.

Nəsimitək soyulmuşam.

Al qanıma boyanmışam.

Sən baxmadın, yad olmuşam.

Sonra baxsan gec olacağ.

Ürəyimə, dərd əkmisən.

Qəm becərib, gül dərmisən.

Mən Arzuya, zülm etmisən.

Zülüm bitsə, gec olacağ.

MƏNİM

DOLDUN GÖZLƏRİMƏ, RUHUMA, MƏNİM.

GÖZÜM BAŞQASINA, YAD OLDU, MƏNİM.

RUHUM SƏNDƏ QALDI, SEVDİYİM GÜNDƏN.

RUHSUZ BƏDƏNİNDİ, CANIMDA, MƏNİM.

GÜLÜŞÜM SƏN İDİN, BİTİB, GETMİSƏN.

XƏYALIM SƏN İDİN, SONA YETMİSƏN.

SEVDİYİM SƏN İDİN, ATIB, GETMİSƏN.

DE NƏYİM QALDIKI, AONUMA, MƏNİM.

SƏN BƏXT YAZAN, TALE YAZAN, OLMUSAN.

SƏN BƏXTİMİ, MƏNİM TƏRSƏ YAZMISAN.

MƏN ÖMÜR VERMİŞƏM, SƏN TALAMISAN.

TALANMIŞ ÖMRÜMDƏN, NƏ QALDI, MƏNİM.

ÜRƏYİMLƏ BİTMİŞƏM

MƏN BÖLMƏRƏM, BİR ÜRƏYİ İKİYƏ.

BİR ÜRƏKDİR, ODA SƏNƏ VERMİŞƏM.

QAYIDIB ALMARAM, ƏMİNSƏN BUNA.

ƏMİN BİLDİYİNÇÜN, BADƏ, VERMİSƏN.

ALLAH QIYMAZ, BİR ÜRƏYİ, BÖLMƏYƏ.

BƏNDƏ EDİR, NANKOR OLAN, ƏHDİNƏ.

XƏCALƏTSƏN, NECƏ DEYİM KİMSƏYƏ.

ÜRƏYİMİ, MİNBİR PARÇA, ETMİSƏN.

ARZU QIYMAZ, İLQARI DÜZ, SÖZÜ DÜZ.

ÖMÜR VERDİM, BİÇDİN ETDİM, DÜPBƏ DÜZ.

BİR ÜRƏYİ İKİ BÖLDÜN DÜPBƏ DÜZ.

AYRI DÜŞƏN, ÜRƏYİMLƏ, BİTMİŞƏM.

ƏLVİDA.

BƏLKƏDƏ SON GÖRÜŞ, BU SON VİDADIR.

ƏLVİDA, ÇİÇƏKLƏR GÜLLƏR, ƏLVİDA.

ƏYİLİB BULAĞDAN O, SU İÇDİYİM.

EY BULAQ ƏLVİDA, SULAR, ƏLVİDA.

ƏLİNƏ ƏL VERİB YÜRÜDÜKLƏRİM.

HƏR DAR MƏQAMINA, YETİŞDİKLƏRİM.

ÜRƏKDƏN BAĞLANIB, O SEVDİKLƏEİM.

ƏLVİDA QƏLBİMDƏ, QUBAR, ƏLVİDA.

ƏLVİDA YOLUNA GÖZ DİKDİKLƏRİM.

ÖMÜR FƏDA EDİB, CAN DEDİKLƏRİM.

BİR ÜRƏK VERMİŞDİM, ƏBƏDİ QALSIN.

GERİ ALAMMARAM, ÜRƏK, ƏLVİDA

 İLK MƏHƏBBƏTİM.

TEZ GƏLDİ, GEC GETDİ TƏK MƏHƏBBƏTİM.

AĞLADI GÖZLƏRİM, ELƏ, YAR DEDİ.

ÖMÜRBOYU, XƏYALIMLA YAŞADIN.

ADIMI DANMADIN, ELƏ, YAR DEDİN.

ÜRƏYİMDƏ HEYKƏL QOYDUM, EŞQİMƏ.

KİM QIYARDI, DİLƏ DASDAN, SEVGİYƏ.

BİR ÖMÜRÜ, SƏNƏ VERƏN BİRİNƏ.

NECƏ QIYDIN KƏNAR DURUB, YAR DEDİN.

ŞÜKÜR EDƏRƏM, YARADANA YARIMA.

MƏN ADIMI, NİŞAN ETDİM, ADINA.

AND OLSUNKİ, O BİZİ YARADANA.

ARZU ÖLƏNƏDƏK, SƏNƏ, YAR DEDİM.

Arzu Kərim- xüsusi olaraq Media1.az üçün