25 Aprel 2024

Şairə Huridən ” Şəhid Xocalı”şeiri

Şəhid Xocalı

Bir şəhərə zülm etdilər,

Sübhə qədər qəsd etdilər.

Xocalıtək bir şəhəri,

Şəhid şəhər eylədilər.

Yer ağladı,göy ağladı.

Beşikdə körpə ağladı.

Uşaq-böyük demədilər,

Gülləbəran eylədilər.

Bala ayrı balasından,

Bala şəhid anasından.

Ağlayıb imdad diləyir,

Bu gecənin kabusundan.

Xocalıtək bir şəhəri.

Məhv etdilər,dağıtdılar.

Qar üstünü sübhə kimi,

Al qan ilə boyadılar.