21 Aprel 2024

Ölkəmizdə siyasi münasibətlər yeni çağırışlar və reallıqlar, həmçinin milli maraqlar əsasında tənzimlənir

Ölkəmizdə yeni siyasi konfiqurasiya şəraitində dialoq prosesinin dərinləşdirilməsi, siyasi partiyalarla işin müasir çağırışlar əsasında ardıcıl olaraq davam etdirilməsi siyasi münasibətlərin inkişafına mühüm təsir göstərir. Yeni islahatlar kursu siyasi sistemin inkişafını təmin edən çox vacib amillərdən biridir. Təbii ki, burada siyasi proseslərin iştirakçılarının rolu da xüsusi yer tutur.

Yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşması, siyasi dialoq prosesinin həyata keçirilməsi müasir çağırışlar əsasında siyasi sistemin yenidən təşkili baxımından olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hazırkı mərhələdə ictimai-siyasi münasibətlərdə siyasi əxlaq və siyasi mədəniyyətin əsas götürüldüyü, qarşılıqlı hörmətə və konstruktiv yanaşmaya əsaslanan yeni davranış qaydaları müəyyənləşir. İslahatlar isə davamlı xarakter daşıyır. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə uyğun olaraq Milli Məclisin yeni tərkibdə formalaşması çoxpartiyalı sistemin inkişafına yeni töhfədir. Bu seçkilər, həmçinin siyasi palitranın rəngarəng olduğunu nümayiş etdirdi.

Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, uğurla başlayan bu siyasi dialoq bizim siyasi sistemimizi gücləndirəcək və Azərbaycanın dayanıqlı inkişafının təmin olunması işinə xidmət edəcəkdir. “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanun isə siyasi proseslərdə iştirak edən tərəflər arasında güclərinin balansına xidmət edir. Belə ki, qanunun tələblərinə cavab verən partiyalar rəqabətə dözümlü olduğunu sübut edirlər. “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanunun hazırlanması və qüvvəyə minməsi faktı təkcə formalaşan yeni siyasi konfiqurasiyasının təzahürü deyil. Yeni qanun, eyni zamanda siyasi dialoqu atributiv müstəvidən konstruktiv əməkdaşlıq müstəviyə çıxardan ali siyasi iradənin təzahürüdür. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə siyasi dialoq mühitinin inkişaf etdirməsi siyasi proseslərdə iştirak edən bütün tərəfləri açıq və bərabərhüquqlu münasibətlərə dəvət olunması deməkdir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkədə təşviq olunan siyasi dialoq yeni daha təkmil və konstruktiv modelə transformasiyaya uğrayıb. Belə ki, “Siyasi partiyalar haqqında” yeni qanun dialoq məfhumunu siyasi aktorlar arasındakı münasibətlərin legitimliyini şərtləndirən əsas amillərdən birinə çevirib. Odur ki, sağlam dialoqu inkar edən qüvvələr siyasi münasibətlərdə irrasional tərəf kimi çıxış edir. Yeni qanun xarici qüvvələrinin maraqlarına xidmət edən radikalların “qara kabusudur”. Çünki bu sənəd siyasi partiyalardan manipulyasiya aləti kimi istifadə etməsi üçün əsaslı çətinlik yaradır.

Siyasi dialoq prosesi ümummilli məsələdir, yəni daxili və xarici müstəvidə dövlətin maraqlarının qorunması baxımından vacib amildir. Eyni zamanda, siyasi dialoq genişmiqyaslı və dərinməzmunlu prosesdir. Burada iki başlıca məqsəd müəyyənləşdirilib: siyasi sistemin daimi inkişafına nail olmaq və dövlətçilik maraqlarını müdafiə etmək. Azərbaycan iqtidarının dialoq fəlsəfəsinin əsasında bu tezis dayanır. Azərbaycan iqtidarı bu prosesə dövlətçilik maraqlarının qorunması naminə start verib. Bununla yanaşı, siyasi inkişaf təkcə iqtidar ilə müxalifət partiyaları arasında təmasların, dialoqun səmərəliliyindən asılı deyil. Hər bir partiya siyasi proseslərin subyektidir, ona görə də müxalifət partiyaları arasında əlaqələr, partiyadaxili münasibətlər də siyasi sistemin inkişafında vacib rol oynayır. Yəni siyasi inkişaf təkcə iqtidarın məsuliyyətində deyil, bu istiqamətdə hər bir siyasi proses iştirakçısının üzərinə mühüm vəzifələr, öhdəliklər düşür.

Etibar Hacıyev

YAP Ağstafa rayon təşkilatının sədri