27 May 2024

Vətəndaş mövqeyi

Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşaması, inkişaf etməsi, onun vətəndaşlarının güzəranının, həyat tərzinin yaxşılaşması üçün əsas şərtlərdən biri də, şübhəsiz ki,...

Məlum olduğu kimi, 18 may 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Laçın şəhəri işğal olunmuşdu. Lakin 2020-ci ilin 27 sentyabrında...