27 May 2024

Vətəndaş mövqeyi

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda təntənə ilə...