20 İyul 2024

15 iyun xalqımızın əsl bayram gününə çevrilib

Bəzən elə günlər olur ki,  xalqın gələcəyini müəyyən edən böyük tarixi hadisənin başlanğıcını qoyur. Yaxın tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan  1993-cü ilin 15 iyunu mahiyyət etibarilə məhz belə günlərdən biridir. İndi bu günü hamılıqla fəxr-fəxarətlə , əvəzolunmaz sevgilərlə yaşayırıq. 15 iyun günü xalqımızın əsl bayram gününə çevrilib. Azərbaycan xalqı bu günü Qurtuluş bayramı kimi xoş ovqat, böyük sevinc hissləri qeyd edir. Təbii ki bu da heç də təsadufi deyildir. Milli Qurtuluş Günü böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik gündür. Vətənini, xalqını sevənlər, çətin günlərin ağrılarını, dəhşətlərini yaşayanlar, hadisələri görənlər bilirlər ki,  15 iyun əsl Qurtuluş Günü, Azərbaycan dövlətçiliyinin ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir.

1991-ci il oktyabrın 18-də xalqımızın iradəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının  müstəqilliyi elan edildi. Bununla da Azərbaycan xalqı dünya tarixində ikinci dəfə idi ki, müstəqilliyini elan etmiş olurdu. Daha doğrusu ata-babalarımızdan qalan müqəddəs əmanətə sahib çıxırdı. Təəssüflər olsun ki, o zamanlar elan olunan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü o qədər də uzun olmayıb, cəmi 23 ay ömr sürmüşdü. Əsrin əvvəlindən fərqli olaraq, bu dəfə müstəqilliyin ömrü əbədi olmalı idi…

Müstəqilliyin ilk illərində ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət heç də ürəkaçan deyildi. Əlkədə sözün əsl mənasında  özbaşınalıq hökm sürürdü, siyasi qüvvələr arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. Belə bir şəraitdə müstəqilliyimizin taleyi təhlükələrlə üz-üzəydi. İmperiyadan ayrılmaqla müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan xalqının olum-qalım taleyi həll olunurdu. Müstəqil Azərbaycanın qurucu lideri , xalqımızın böyük oğlu , dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin dediyi kimi “ müstəqilliyi əldə etmək , qazanmaq nə qədər çətindirsə, onu əldə saxlamaq, qorumaq ondan da çətindir.” Doğrudanda həmin günlərə səyahət edəndə necə də fəlakətli bir dövrdən xilas olmağımızın qənaətinə gəlmiş oluruq.

Müstəqil dövlətin atributlarından biri ordu olduğu halda silahlı qüvvələrin təşkili yenidən həyata keçirilməli idi. Vahid komandanlığın olmaması, könüllü dəstələrin təşkili ilə ordunun qurulması isə dövlətin formalaşmasına və möhkəmlənməsinə əngəllər yaratmış olurdu. Orduda vəziyyət ağır idi. Erməni təcavüzü güclənirdi. Azərbaycanda hakimiyyət boşluğu yaranmışdı. Bu dövrdə gərginləşən siyasi vəziyyət, əhalinin ağırlaşan sosial durumu ölkəni bu bəlalardan xilas edə biləcək, xalqı öz arxasınca aparmağa qadir liderə  ehtiyac olduğunu şərtləndirirdi. Cəmiyyətin bütün təbəqələri əmin idi ki, yenicə müstəqillik qazanmış ölkəni düşdüyü ağır və dözülməz vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir. Əslində, bu, bütün xalqın ürəyinin səsi idi.

Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi. Bununla da ölkədə uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma səngidi, respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu.

Sonralar ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqilliyimizin bu mərhələsini belə xarakterizə edirdi: “Azərbaycan böyük təhlükə qarşısında idi. Çünki Azərbaycanın müstəqil yaşamasının əleyhinə olan həm daxildəki qüvvələr güclü idi, həm də Azərbaycan kimi böyük coğrafi-strateji əhəmiyyətə, zəngin təbii sərvətlərə malik olan ölkənin tam müstəqil olması başqa ölkələrdə bəzi dairələri qane etmirdi. Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və bunun nəticəsində Azərbaycanın zəifləməsi, məğlubiyyətə uğraması, ikinci tərəfdən də daxildə hakimiyyət çəkişməsi 1992-ci ilin iyununda hakimiyyətə gəlmiş qüvvələri bir ildən sonra hakimiyyətdən saldı, xalq özü saldı”.

Ümummilli Liderin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus siyasi idarəetmə qabiliyyəti, qətiyyəti, uzaqgörənliyi böhrana son qoydu, xalqımız azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşdi. Ümummilli Liderin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurmasına birdəfəlik son qoyuldu, ölkəmiz xaosdan, siyasi çəkişmələrdən, sosial-iqtisadi böhrandan xilas oldu. Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı, problemlər mərhələlərlə həll olundu, siyasi sabitlik yarandı.

Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yaratdı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə başladı. Ulu Öndərin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlərin nəticəsi kimi, bir tərəfdən, ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir nizami ordunun yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atıldı, digər tərəfdən, atəşkəsə nail olmaq üçün bütün siyasi və diplomatik vasitələr işə salındı, bunun da nəticəsində 1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olundu.

15 iyun müasir Azərbaycan dövlətinin tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Sonralar ölkənin ali qanunvericilik orqanı xalqın ən müxtəlif təbəqələrinin arzu və istəklərini nəzərə alaraq ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun gününü əbədiləşdirdi. 15 İyun – Qurtuluş Günü Azərbaycan Milli Məclisinin qərarı ilə 1997-ci ilin 27 iyununda rəsmiləşdirildi. Milli Məclisin həmin tarixi qərarında deyilir: “Azərbaycan xalqının azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının həll edildiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin öz xalqının iradəsinə tabe olaraq ölkə rəhbərliyinə qayıtması, əslində, onun müstəqil Azərbaycan Respublikasını, Azərbaycan xalqını, milli azadlıq hərəkatında qazanılmış tarixi nailiyyətləri məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli bir missiyanı könüllü olaraq öz üzərinə götürməsi idi. Bu, sözün əsl mənasında, “ömrümün qalan hissəsini də xalqıma qurban verirəm” deyib meydana atılan böyük ürəkli Vətən oğlunun öz xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi”.

15 iyun günü təntənə ilə qeyd edilir və Azərbaycan dövlətinin qurtuluşunun başlanğıcı kimi dəyərləndirilir. Ötən illərdə Ümummilli Liderimizin həyata keçirdiyi şərəfli xilaskarlıq missiyası xalqımızın və bütün dünyanın gözü qarşısında cərəyan etdi, Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsindən qurtularaq güclü bir dövlətə çevrildi. Bu illərdə Heydər Əliyevin gərgin zəhmət, əzm və siyasi iradəsi sayəsində reallaşdırdığı nəhəng işlər öz miqyasına görə insanı heyrətə gətirir.

Bu gün Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ənənələri formalaşdırılmışdır və şübhəsiz ki, bu mühüm nailiyyətin əldə edilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin fədakar xidmətlərinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Onun siyasi xadim kimi yürütdüyü siyasətin başlıca qayəsi Azərbaycanın hər bir vətəndaşının təhlükəsizliyini qoruya biləcək qədər qüdrətli dövlətə çevirmək olub. Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti    İlham Əliyev Ümummilli Liderimizin siyasi kursuna sadiq qalaraq müstəqil ölkəmizi inamla gələcəyə doğru aparır.  Bu yol ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yoldur. Ümummilli lider Heydər Əliyev vaxtilə müdrikcəsinə demişdir: “Heç bir qüvvə Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilməz. Bundan sonra heç bir qüvvə Azərbaycan dövlətçiliyini məhv edə bilməz”. Bu inam, bu qətiyyət Qurtuluş Gününün mənası və verdiyi ibrət dərsləridir. Bu onu göstərir ki, nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev də olacaq, onun ideya və əməlləri yaşayacaq, bizi daim doğru yolla, irəliyə aparacaqdır.

İndi ölkəmiz Möhtərəm Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha da böyük qələbələrə imza atıb. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü tam təmin edilib, erməniləri yaratdığı separatizm ocağı  söndürülüb, cinayətkar erməni quldur dəstələri cəzalandırılıb. Ermənilərin uzun illərdən bəri havadarlarına arxayın olub, Qarabağda cəlladlıq edən  cinayətkarları Azərbaycanın ədalət mühakiməsindədir. Bütün bunlar Qurtuluş günümüzün xalqımıza bəxş etdiyi ən böyük töhfələrdəndir. Çox sevindiricidir ki, xalqımız artıq Qurtuluş bayramını ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tam təmin olunduğu bir şəraitdə qeyd edir.  

Heydər Əliyevin yenilməz iradəsi, uzaqgörənliyi, fədakarlığı onu bütün dünya azərbaycanlılarının lideri etdi, ömür yolu doğma Vətənə xidmət nümunəsinə çevrildi. Müdrik siyasi və dövlət xadimi tariximizdə müstəqilliyimizin memarı və qurucusu oldu.

Məhərrəmov Elnur Mirbəşir oğlu-    Gəncə şəhər 1 saylı notariat ofisinin xüsusi notariusu