09 Dekabr 2022

O, 2 sentyabr 1929-cu ildə Bakıda doğulmuşdu. Atası Mirismayıl Seyidzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin xaricdə təhsil almağa göndərdiyi yüz tələbədən biri idi....